Climbing Equipment
 Item

Climbing: Climbing Equipment

Filter
Magic Rope Bag X

89.00 EUR
Alnasca Chalk Bag

29.00 EUR
Wall Rider

Climbing Helmet

99.00 EUR
El Cap

Climbing Helmet

79.00 EUR
Smart HMS

Biner

19.00 EUR
Alnasca Women

Seat Harness

119.00 EUR
Ophir 3 Slide Women

Seat Harness for Women

69.00 EUR
Smarter Belay Package X

Belay Device

89.00 EUR
Magic Boulder Chalk Bag X

49.00 EUR
Alnasca Rope Tarp

29.00 EUR
Rider Chalk Bag

23.00 EUR
Pure Chalk Collectors Box

29.00 EUR
Ophir 4 Slide

Seat Harness

75.00 EUR
Wall Light

Biner

11.00 EUR
Boulder Chalk Bag

32.00 EUR
Protector

Express Sling

2.00 EUR
Crag

Biner

7.00 EUR
Crag

Biner

7.00 EUR
Crag Key Lock

Biner

9.00 EUR
Crag Key Lock

Biner

9.00 EUR
Crag Key Lock

Biner

9.00 EUR
Element Steel Key Lock

Biner

11.00 EUR
Wall Light

Biner

11.00 EUR
Wall Micro Lock

Biner

12.00 EUR
Wall Micro Oval

Biner

12.00 EUR
Wall Key Lock

Biner

12.00 EUR
Wall Key Lock

Biner

12.00 EUR
Crag HMS Screw Gate

Biner

12.00 EUR
Bionic Key Lock

Biner

13.00 EUR
Bionic Key Lock

Biner

13.00 EUR
Magic Sling 12.0

14.00 EUR
Wall Micro Lock

Biner

15.00 EUR
Basic Chalk Bag

15.00 EUR
Basic Chalk Bag

15.00 EUR
Basic Chalk Bag

15.00 EUR
Wall HMS

Biner

16.00 EUR
Bionic HMS

Biner

18.00 EUR
Bionic Mytholito

Biner

18.00 EUR
Magic Sling 12.0

18.00 EUR
Bionic Mythos

Biner

19.00 EUR
Smart HMS

Biner

19.00 EUR
Smart HMS

Biner

19.00 EUR
Ophir Chalk Bag

19.00 EUR
Ophir Chalk Bag

19.00 EUR
Bionic Mythos

Biner

23.00 EUR
Bionic HMS

Biner

23.00 EUR
Togir Chalk Bag

23.00 EUR
Togir Chalk Bag

23.00 EUR
Rider Chalk Bag

23.00 EUR
Bionic Express Set

26.00 EUR
Alpine Trad Sling

29.00 EUR
Alnasca Chalk Bag

29.00 EUR
Boulder Chalk Bag

32.00 EUR
Bionic Alpine Belay

Belay Device

39.00 EUR
Multipitch Chalk Bag

39.00 EUR
Multipitch Chalk Bag

39.00 EUR
Multipitch Chalk Bag

39.00 EUR
Wall Light Sixpack

Biner Set

49.00 EUR
Smart 2.0

Belay Device

49.00 EUR
Smart 2.0

Belay Device

49.00 EUR